Általános Szerződési Feltételek

A webszerviz.net oldal szolgáltatásaira

(érvényben: 2022.06.28.-tól)

Letölthető ÁSZF itt >>>

1.   A Szolgáltató adatai, elérhetősége

A szolgáltató neve: Orient Navigátor Kft.
Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b
Levelezési címe: 6601 Szentes Pf. 32.
Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06


2.   Szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

2.1.   Az Orient Navigátor Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelei részére (továbbiakban: Ügyfél)
aki igénybe vesz meghatározott internetes szolgáltatásokat:

 • szövegírás
 • Google Adsense szolgáltatás beállítása
 • linképítés
 • e-könyv vásárlás

 A webszerviz.net oldal üzemeltetője ezeket kínálja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

  2.2.   Definíciók

Szolgáltató: Az Orient Navigátor Kft.

Ügyfél: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi és adatokat közöl az oldalon.

Díjszabás: A Szolgáltatónak a szolgáltatásokra meghatározott díjszabása, amelyet a Szolgáltatói Szerződés megkötésekor hatályos változatát a https://webszerviz.net weboldal tartalmazza.


3.   Az ÁSZF hatálya

3.1.   Jelen Általános Szerződési Feltételek a webszerviz.net oldal
valamennyi szolgáltatására kiterjednek.

3.2.   A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat ingyenes szolgáltatás esetén korlátlan ideig, egyéb esetben pedig a megrendelésben rögzített ideig nyújtja az Ügyfél számára.  


4.   Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató köteles az ingyenes és díjköteles szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartásból, szoftverfrissítésből adódó kiesések.

4.2. Szolgáltató köteles a megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítését 3 munkanapon belül megkezdeni.

4.3.   A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 (harminc) nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Ügyfelet e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

4.4.   A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Ügyfél által a Szolgáltató oldalán megadott adatokat, azonban nem vállal felelősséget az ügyfél által közölt adatok valódiságáért, sem a valótlan adatközlésből származó következményi károkért.

4.5.   A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az Ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt, minimum 30 nappal.


5.   Ügyfél jogai és kötelezettségei

5.1. Az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatásokat és terméket előre fizetni, ellenkező esetben az ügyfél által leadott rendelés semmisnek tekintendő.

5.2. Az ügyfél az e-könyv rendelés esetében a könyv szállításának időpontjáig, állhat el a rendeléstől, a többi szolgáltatás esetében a megrendelt és kifizetett szolgáltatások esetében elállási jog nem illeti meg!


6. A szolgáltatások különös feltételei

6.1 E-könyv használata

A szolgáltató által kiadott e-könyvek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik.
Azokat tovább értékesíteni, részben vagy egészben másolni,

a forrás megjelölése nélkül idézni tilos.
Bármely jogsértő magatartás jogi eljárást von maga után!

Az e-könyvekből nyert információk nem rendeltetésszerű,
vagy jogsértő használatából adódó károk,
hátrányok miatt a felelősség kizárólag a megrendelőt terheli!

6.2 A szövegírás

Az ügyfél a szövegírás megrendelése esetén a kifizetett díj ellenében – 1 alkalommal ingyenes javításokat és korrekciót kérhet a szövegben – ez azonban
mennyiségében nem haladhatja meg a megírt szöveg 25%-át.
A többszöri korrekció, valamint a a 25% feletti rész változtatási igénye esetén,
a Szolgáltató külön díj felszámolására jogosult.

6.3 Linkcsere

Az ügyfél jogosult ingyenesen használni a linkcsere szolgáltatást, az alábbi feltételekkel:

 • csak teljesen elkészült honlapok regisztrálhatók
  – félkész, fejlesztés alatt álló, üres oldalakkal nem fogadunk weboldalt.
 • illegális, pornográf, erőszakos témájú, gyógyszert, alkoholt, kábítószert,
  dohányterméket népszerűsítő oldalak, továbbá politikai témájú,
  illetve faji és kisebbségi jogokat sértő weblapok kizárva!
 • weboldala bármely oldalát ajanlhatja linkként,
  DE egy weboldalról csak 1 link ajánlható!
 • A beküldött linkekhez kapcsolódó honlapok tartalmáért, frissítéséért,
  minőségéért kizárólag a honlap tulajdonosa, illetve a link beküldője felel!

6.4 Google Adsense szolgáltatások

 • A szolgáltató az Adsense program technikai beállítását vállalja, a jogellenes, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hátrányok, kizárás az ügyfél kizárólagos felelőssége.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a program használatából adódó bevételek mennyiségéért,
  vagy azok esetleges elmaradásáért sem. A weboldalon leírt összegek kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak, vagy garantált bevételi ígéretnek.
  A bevételek elmaradása a díj visszatérítésére nem jogosít!
 • A bevételek után a mindenkori adózási kötelezettség, vagy az elmulasztásából adódó
  károk az ügyfelet terhelik!

7 . Egyéb rendelkezések

7.1 A https://webszerviz.net weboldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldal szolgáltatásait.

A https://webszerviz.net weboldalunkat Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

A https://webszerviz.net weboldalunk kívülálló felektől származó, tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak. Az Ön felelőssége hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat.
A szolgáltató nem felel azokért a veszteségekért, költségekért és károkért,
amelyek a https:/webszerviz.net weboldal használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

A szolgáltató nem felel a https://webszerviz.net weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalak, weboldalak tartalmáért sem. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalakat és weboldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

A https://webszerviz.net weboldalunkon elérhetővé tett tartalom tekintetében a szolgáltató az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén a 13. § szerint intézkedik az adott információ és az információra mutató link eltávolításáról.

A https://webszerviz.net weboldalunkon elhelyezett tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerinti védelem alatt áll.

A https://webszerviz.net weboldalunk használata során a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

7.2  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK.
és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

7.3 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen
peren kívül kívánják rendezni.

7.4 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, a Szentes Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadóak.