Szerződési Feltételek

image_pdfimage_print

A webszerviz.net oldal szolgáltatásaira

(érvényben: 2022.06.28.-tól)

1.   A Szolgáltató adatai, elérhetősége

A szolgáltató neve: Orient Navigátor Kft.
Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b
Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06


2.   Szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

2.1.   Az Orient Navigátor Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)
a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelei részére
(továbbiakban: Ügyfél)
aki igénybe vesz meghatározott internetes szolgáltatásokat:

  • szövegírás
  • keresőoptimalizálás
  • weboldal karbantartás / javítás
  • e-könyv értékesítés

 A webszerviz.net oldal üzemeltetője ezeket kínálja
a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

  2.2.   Definíciók

Szolgáltató: Az Orient Navigátor Kft.

Ügyfél: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi,
és adatokat közöl az oldalon.

Díjszabás: A Szolgáltatónak a szolgáltatásokra
egyedi díjszabása van, melyről az Ügyfelet
árajánlatban tájékoztatja.


3.   Az ÁSZF hatálya

3.1.   Jelen Általános Szerződési Feltételek
a webszerviz.net oldal
valamennyi szolgáltatására kiterjednek.


4.   Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató köteles a megrendelt és kifizetett
szolgáltatások teljesítését 3 munkanapon belül megkezdeni.

4.2.   A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani
a szolgáltatásainak tartalmát és díját,
erről azonban legalább 30 (harminc) nappal
a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Ügyfelet
e-mail formájában.
Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma,
sem a díja nem módosítható.

4.3.   A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja
az Ügyfél által a Szolgáltató oldalán megadott adatokat,
azonban nem vállal felelősséget,
az ügyfél által közölt adatok valódiságáért,
sem a valótlan adatközlésből származó következményi károkért.

4.4.   A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et
egyoldalúan módosítani,
azonban erről tájékoztatni kell az Ügyfeleit
a változás érvénybe lépése előtt, minimum 30 nappal.


5.   Ügyfél jogai és kötelezettségei

5.1. Az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatásokat
előre fizetni, ellenkező esetben
az ügyfél által leadott rendelés semmisnek tekintendő.

5.2. Az ügyfelet a megrendelt
és kifizetett szolgáltatások esetében
elállási jog nem illeti meg!


6. A szolgáltatások különös feltételei

6.1 A szövegírás

Az ügyfél a szövegírás megrendelése esetén
a kifizetett díj ellenében – 1 alkalommal
ingyenes javításokat és korrekciót kérhet a szövegben,
– ez azonban mennyiségében nem haladhatja meg
a megírt szöveg 25%-át.
A többszöri korrekció, valamint a a 25% feletti rész
változtatási igénye esetén,
a Szolgáltató külön díj felszámolására jogosult.

6.2 Weboldal készítés

A megrendelt és kifizetett weboldal technikai moduljaiban,
illetve a külső megjelenésben 1 alkalommal kérhető
– akár teljeskörű csere vagy módosítás.
A csere, módosítás valamennyi elemre vonatkozik,

lényeges, hogy egy időpontban leadott
írásos megrendelésben szerepeljenek.
A további módosítások megrendelése esetén

a Szolgáltató díjat számíthat fel,
amelyről az Ügyfelet árajánlatban tájékoztatja!

6.3 E-könyvek

Az e-könyvek kézbesítése kizárólag
azok díjának kifizetése után,
elektronikus úton (felhő, e-mail) történik.
A díjköteles és ingyenes e-könyvek továbbadása,
másolása tilos,
a Szolgáltató a szellemi tulajdonhoz való jogát
a könyv átadásával is megtartja.
Az e-könyvek – a technikai változásokkal összhangban
tartalmukban változhatnak, bővülhetnek,
ezeket a változásokat,
kiegészítéseket csak külön díj ellenében,
írásos megrendelés után kapják meg a korábbi vásárlók.


7. Egyéb rendelkezések

7.1 Bármilyen formátumú írásos megrendelés esetén,
Ön az alábbi feltételeket elfogadja.
Ha a feltételekkel nem ért egyet,
kérjük, ne rendelje meg az oldal szolgáltatásait.

7.2 A https://webszerviz.net weboldalunkat Ön kizárólag
saját felelősségére használhatja.

A https://webszerviz.net weboldalunk
kívülálló felektől származó,
tájékoztató jellegű információkat tartalmazhatnak.
(pl. de nem kizárólag, internetes reklámok)
Az Ön felelőssége hogy a weboldalunkon található adatokat,
információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze,
mielőtt felhasználná azokat.
A szolgáltató nem felel azokért a veszteségekért,
költségekért és károkért,
amelyek a https:/webszerviz.net weboldal
használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

A szolgáltató nem felel a https://webszerviz.net weboldalunkon
található linkeken elérhető weboldalak tartalmáért sem.
Ön a saját kockázatára látogatja meg
a weboldalunkon található linkeken elérhető weboldalakat,
használja bármelyik terméket,
vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

7. 3 A https://webszerviz.net weboldalunkon elérhetővé tett tartalom tekintetében a szolgáltató
az elektronikus kereskedelemről szóló
2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
A jogszabályt sértő információról történő
tudomásszerzése esetén
a 13. § szerint intézkedik az adott információ
és az információra mutató link eltávolításáról.

7.4 A https://webszerviz.net weboldalunkon elhelyezett
saját tartalom, valamint az e-könyvek tartalma,
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben
foglaltak szerinti védelem alatt áll.

8. Adatvédelem

A https://webszerviz.net weboldalunk használata során
a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatok kezelésére
a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.
Továbbá az itt elérhető Adatvédelmi Nyilatkozat.

9. Vitás kérdések, bírói illetékesség

9.1  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben
a hatályos magyar PTK.
és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

9.2 Felek megállapodnak abban,
hogy az esetleges vitás kérdéseket
elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

9.3 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén,
ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre,
a Szentes Városi Bíróság illetékességét kötik ki.
Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei
és jogszabályai az irányadóak.