ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

(érvényben: 2020.08.01.-től)

1.   A Szolgáltató adatai, elérhetősége

A szolgáltató neve: Orient Navigátor Kft.
Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b
Levelezési címe: 6601 Szentes Pf. 32.
Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06

2.   Szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

2.1.   Az Orient Navigátor Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelei részére (továbbiakban: Ügyfél)
aki igénybe vesz meghatározott internetes szolgáltatásokat:

  • keresőoptimalizálás
  • ingyenes weboldal SEO felülvizsgálat
  • weboldal készítés és technikai beállítások
  • linképítés
  • e-könyv forgalmazás

 A webszerviz.net oldal üzemeltetője ezeket kínálja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

  3.   Definíciók

3.1.   Ügyfél: aki a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi és adatokat közöl az oldalon.

3.2.   Díjszabás : A Szolgáltatónak a szolgáltatásokra meghatározott díjszabása, amelyet a Szolgáltatói Szerződés megkötésekor hatályos változatát a https://webszerviz.net weboldal tartalmazza.

4.   Az ÁSZF hatálya

4.1.   Jelen Általános Szerződési Feltételek a webszerviz.net oldal valamennyi szolgáltatására kiterjednek.

4.2.   A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat ingyenes szolgáltatás esetén korlátlan ideig, egyéb esetben pedig a megrendelésben rögzített ideig nyújtja az Ügyfél számára.  

5.   Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szervíz és karbantartó szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartásból, szoftverfrissítésből adódó kiesések.

5.2. Szolgáltató köteles a megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítését 3 munkanapon belül megkezdeni.

5.3.   A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 (harminc) nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Ügyfelet e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

5.4.   A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Ügyfél által a Szolgáltató oldalán megadott adatokat, azonban nem vállal felelősséget az ügyfél által közölt adatok valódiságáért, sem a valótlan adatközlésből származó következményi károkért.

5.5.   A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az Ügyfeleit a változás érvénybe lépése előtt.

5.6 A webszerviz.net oldal keresőoptimalizálás, linképítés, weboldal készítés és technikai beállítások, valamint az e-könyv letöltése díjköteles, ezek mindenkori díját a weboldalon elérhető díjtájékoztatók tartalmazzák.

6.   Ügyfél jogai és kötelezettségei

6.1. Az Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatásokat és terméket előre fizetni, ellenkező esetben az ügyfél által leadott rendelés semmisnek tekintendő.

6.2. Az ügyfél az e-könyv rendelés esetében a könyv szállításának időpontjáig, állhat el a rendeléstől, a többi szolgáltatás esetében a megrendelt és kifizetett szolgáltatások esetében elállási jog nem illeti meg!

7 . Egyéb rendelkezések

7.1 A https://webszerviz.net weboldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldal szolgáltatásait.

A https://webszerviz.net weboldalunkat Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

A https://webszerviz.net weboldalunk kívülálló felektől származó, tájékoztató jellegű információkat tartalmaznak. Az Ön felelőssége hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat. Társaságunk nem felel azokért a veszteségekért, költségekért
és károkért, amelyek a http://www.webszerviz.net weboldal használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

Társaságunk nem felel a https://webszerviz.net weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalak, weboldalak tartalmáért sem. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalakat és weboldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

A https://webszerviz.net weboldalunkon elérhetővé tett tartalom tekintetében Társaságunk az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén a 13. § szerint intézkedik az adott információ és az információra mutató link eltávolításáról.

A https://webszerviz.net weboldalunkon elhelyezett tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerinti védelem alatt áll.

A https://webszerviz.net weboldalunk használata során a Társaságunk tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

7.2  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar PTK. és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.

7.3 Felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül kívánják rendezni.

7.4 Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha a felek nem jutnak peren kívül egyezségre, a Szentes Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadóak.